کاش روز بعد از اربعين نمي شد


کاش شارع قبله العباس خالي از زوار نمي شد


کاش پرده موکبها افتاده نمي شد


کاش صداي هله بيکم از موکبها قطع نمي شد.


کاش راديو اربعين تمام نمي شود


کاش( يا حسين) نوشته بروي شيشه ماشينها با معرفت مي بود


کاش قصم (به حضرت عباس)هرگز نمي بود.


کاش هرگز شمري نمي بود


کاش خانم مجري راديو اربعين (خانم عباسي) يک مصاحبه با رئيس جمهور روحاني مي کرد.وبا سوال هاي محکم اورا (در واقع جلوي ملت محاکمه مي کرد.)


و کاش.


مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین ارسال ها

عکس آقای خامنه ای

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها

Charles Margrit Jorel Brandi Joe Danyel اينجا فقط بازي و اطلاعت براي هرچيز (...-playstation-xbox-pc) Tha Tamika فروشگاه گيوه کرد