برخلاف آنچه در محافل نزد عوام شنيده مي شود :که عطيه غلام جابر بود. مطالب زير را از کتاب( بررسي تاريخ عا شورا) از فقيد دانشمند دکتر محمد ابراهيم آيتي،نقل مي شود. وگر چه غلام بودن جابر مقامي بس بزرگ است . ولي نقل قول زيارت اربعين جابر که اين ماندگاري و عظمت دارد نه مي تواند کار يک غلام باشد.


جابر دراين سفرتنها نبود وهمسفري از خود جوان تر ودر عين حال بسيار دانشمند بزرگوار همراه داشت.که يکي از بزرگترين دانشمندان و مفسران اسلامي وبزرگواري است که همراه جابر بود و شخصيت او در بسياري از محافل مذهبي مانند بسياري از حقايق و مطالب ديگري تحريف شده  عطيه بن سعد بن جناده عوفي کوفي است که از بزرگ گان تابعين،يعني از کساني که رسول خدا عليه سلام را نديده اما اصحاب رسول خدا را ديده ،عطيه هم از صحابه رسول خدا نيست اما بسياري از صحابه ازجمله عبدالله بن عباس را ديده واز آنان کسب علم کرده است .


عطيه در شهر کوفه در سال يکصدو يازده وفات کرد


مادر عطيه ام ولد واز اهل روم بود.


م


مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین ارسال ها

عکس آقای خامنه ای

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها

ريميکس شاد و غمگيمن ( ايراني-خارجي ) تک ترانه Stacy Trina Mary Kenya نماي ساختمان Parnell Anthony Casey