چشم شيشه اي 


امروز جناب دکتر فرياد نه


مي زد 


باوجود جمعيت بيشتروسالن بزرگتر ولي خيلي آرام حرف مي زد


چرا در ايران اين‌قدر عصبي وپرخاشگررانه سخنراني مي کند.


البته يک روز نماينده مجلس به ايشان گفت ؛


آقاي دکتر اين جور فرياد زدن وسخنراني را آن طرف اب 


که مي رويد داشته باشيد.


 


مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین ارسال ها

عکس آقای خامنه ای

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها

چلچلي من Kelsey طـــومـــار Eric Luke Martynika توليد کننده لوله فلکسيبل کپسول مفاصل آراپيس -درمان درد مفاصل ، آرتروز و ديسک کمر April Ginny