روز کارگر يعني حق اشتراک خانه کارگر را دادن وهيج امتيازي نه گرفتن.


روزکارگر يعني: وقت انتخابات مجلس ساعتي چند اس م س برايت مي‌فرستند.که :سهيلا جلودار زاده  عليرضا محجوب نماينده خانه کارگر !


وبعد از انتخابات نه از پيامک خبري هست نه از خانم و آقاي نماينده


روزکارگريعني: اگر جاي سرکار رفتي هر 6 ماه تورا به عنا وين مختلف بيرون مي کنند.


روزکارگريعني:اگر نماينده کارگران شدي بايدباخانواده ات خدا حافظي کني وساک زندگي در سلول را هميشه همراه داشته باشيد.


روزکارگريعني:اگر بيمه کارگران ساختماني باشيد هر سال يا هم چند ماه بيمه ات را قطع مي کنند.وتورا حواله پيچ خم ورفت وآمد تکراري بي پايان مي دهند.


روزکارگريعني:خيلي درددل که  نه گفتني است .ونه گوش شنيدني دارد.


نمدانم دراين ملاقات با مسئولان از کارگران هم حرفي زدن يا فقط .آمريکا را محکوم کردن؟


روزکارگريعني:؟؟؟


مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین ارسال ها

عکس آقای خامنه ای

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها

متنوع ترين جاذبه هاي توريستي اروپا و آسيا Amanda Patrick Michael آموزش پاک کردن شابلون اسپري تاتو تتو خالکوبي Dan Jeff ايران فايل Kristen Peter