وقطي روحاني سرمستاز برجام بود


وهر روز به يک ديپلمات


دهن دکشاد ش مدال مي داد


ومردم را حواله باغ سيب مي داد


من مي گفتم چقدر من احمقم


که در باز باغ سيب را نه مي بينم


ولي با گوش کردن حرف هاي 


عصبي آقاي پرزنت امشب مطمئن 


شدم که چه قدر بچاره ديوانه ⋅.


يکي اون گنترل کند تا انگشت هايش


را نه شکسته!


متاسفم براي خودم که بايد هنوز دروغ هاي


توووزرايت را به شنوم


آقاي پزنت تو باختي!!!


باگف زدن وزير امور خارجه خارج نشينت


برو ويه شب ديگر خوش باش.


آقاي پريزنت تو خيلي دير عصبي شدي


ازوقط رفتنت هم گذشته


بيچاره کردي .


مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین ارسال ها

عکس آقای خامنه ای

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها

رزرو هتل Wendy Charles کامي موزيک طراحي سايت و سئو حرفه اي Rosie سلامت عطر و ادکل مردانه و زنانه اصل يک اس ام اس وان پيامک هاي بامزه Leslie